۲۳خرداد/۹۸
پکیج آبیاری قطره ای بالکن حیاط تراس

پکیج آبیاری قطره ای خانگی

پکیج آبیاری قطره ای خانگی ( حیاط بالکن تراس گلدان ) در پکیج آبیاری قطره ای خانگی نیاز به ابزارهایی داریم که بتوانیم با آن ها سیستم آبیاری را پیاده سازی بکنیم.

ادامه مطلب...
۱۷خرداد/۹۸
پکیج آبیاری اتوماتیک گیاهان آپارتمانی

پکیج آبیاری اتوماتیک گیاهان آپارتمانی

پکیج آبیاری اتوماتیک گیاهان آپارتمانی جهت فضای مختلف مسکونی و آپارتمانی شامل بالکن حیاط روف گاردن وفضای داخل واحد خانه با استفاده از تایمرهای اتوماتیک

ادامه مطلب...