۱۹مرداد/۹۷
آبیاری قطره ای بالکن تراس

آبیاری قطره ای خانگی اینبار در بالکن

آبیاری قطره ای در تراس خانه آبیاری قطره ای تراس خانه این پروژه شامل سه باکس گلدانی چوبی در امتداد یکدیگر در تراس واقع در محمودیه تهران می باشد. به جهت اهمیت

ادامه مطلب...