۰۸آبان/۹۸
آبیاری اتوماتیک حیاط

آبیاری اتوماتیک حیاط

آبیاری اتوماتیک حیاط      این پروژه آبیاری اتوماتیک حیاط جهت آبیاری ۳ ناحیه درحیاطی در منطقه سیدخندان تهران می باشد شامل آبیاری ۹ متر مربع باغچه وسط حیاط و نوار کناری

ادامه مطلب...