نمونه اجرای آبیای قطره ای خانگی اتوماتیک گلدان بالکن حیاط

۰۸آبان/۹۸
آبیاری اتوماتیک حیاط

آبیاری اتوماتیک حیاط

آبیاری اتوماتیک حیاط      این پروژه آبیاری اتوماتیک حیاط جهت آبیاری ۳ ناحیه درحیاطی در منطقه سیدخندان تهران می باشد شامل آبیاری ۹ متر مربع باغچه وسط حیاط و نوار کناری

ادامه مطلب...
۲۶خرداد/۹۸
آبیاری قطره ای بالکن

آبیاری قطره ای اتوماتیک بالکن

این پروژه دارای دو ردیف (۷+۸) باکس های گلدانی با فاصله های مشخص از هم می باشند که با توجه به نوع گیاهان آبدهی به صورت دوبار در روز و هر بار ۳ دقیقه انجام می شود.

ادامه مطلب...
۱۷خرداد/۹۸
نمونه کار آبیاری اتوماتیک خانگی

پروژه آبیاری اتوماتیک خانگی – پردیس تهران

نمونه کار آبیاری اتوماتیک خانگی

ادامه مطلب...
۱۹مرداد/۹۷
آبیاری قطره ای بالکن تراس

آبیاری قطره ای خانگی اینبار در بالکن

آبیاری قطره ای در تراس خانه آبیاری قطره ای تراس خانه این پروژه شامل سه باکس گلدانی چوبی در امتداد یکدیگر در تراس واقع در محمودیه تهران می باشد. به جهت اهمیت

ادامه مطلب...