۲۶خرداد/۹۸
آبیاری قطره ای بالکن

آبیاری قطره ای اتوماتیک بالکن

این پروژه دارای دو ردیف (۷+۸) باکس های گلدانی با فاصله های مشخص از هم می باشند که با توجه به نوع گیاهان آبدهی به صورت دوبار در روز و هر بار ۳ دقیقه انجام می شود.

ادامه مطلب...